1.
Fleksibilizacija učenja in izobraževanja odraslih v kontekstu spreminjajočih se časovnosti v Nigeriji in Nemčiji. as. 2019;25(1):51-67. doi:10.4312/as.25.1.51-67