1.
Pismenost odraslih in temeljne izobraževalne politike s primerjalne perspektive: ugotovitve iz štirih držav. as. 2019;25(3):125-140. doi:10.4312/as.25.3.125-140