1.
Izobraževanje starejših kot možnost za dejavno staranje in osebnostno rast. as. 2008;14(1-2):33-42. doi:10.4312/as.14.1-2.33-42