1.
Pripravljenost za izobraževanje v odraslosti se ustvarja v šoli. as. 2008;14(3-4):50-61. doi:10.4312/as.14.3-4.50-61