1.
Samoevalvacija kakovosti izobraževanja odraslih – 1. del. as. 2007;13(1):18-30. doi:10.4312/as.13.1.18-30