1.
Za koncept vseživljenjskega izobraževanja in vseživljenjskega učenja je koncept izobraževanja odraslih vitalnega pomena. as. 2012;18(1):87-91. doi:10.4312/as.18.1.87-91