1.
Ivančič A., Mohorčič Špolar V. in Radovan M.: Formalno izobraževanje odraslih v Sloveniji (Ljubljana, Andragoški center Slovenije, 2010). as. 2011;17(1):86-87. doi:10.4312/as.17.1.86-87