1.
Konferenci "Leto dejavncega staranja in solidarnosti med generacijami" na rob. as. 2011;17(2):91-95. doi:10.4312/as.17.2.91-95