1.
Zbiranje dokazov o vplivu učenja starejših odraslih na aktivno staranje: Kvantitativna študija. as. 2021;27(2):53-74. doi:10.4312/as/9934