Mezgec, M. (2013). Razvijanje pismenosti v maternem jeziku, ko materni jezik ni uradni jezik: vpliv bralnih in pisnih praks. Andragoška Spoznanja, 19(4), 10–24. https://doi.org/10.4312/as.19.4.10-24