Izobraževalne metode in pristopi v času študija ter pridobljene kompetence v očeh študentov. (2013). Andragoška Spoznanja, 19(4), 47-57. https://doi.org/10.4312/as.19.4.47-57