Zelko, E., Jakšič, E., & Krčevski Škvarč, N. (2021). Ozaveščanje javnosti o paliativni oskrbi: Evalvacija tečaja zadnja pomoč (Last Aid) v Sloveniji. Andragoška Spoznanja, 27(2), 109–122. https://doi.org/10.4312/as/10171