O povezljivosti elementov različnih načinov učenja, metod in znanja. (2013). Andragoška Spoznanja, 19(4), 90-95. https://doi.org/10.4312/as.19.4.90-95