Lipovec Čebron, U., & Ličen, N. (2021). Izobraževanje odraslih na področju zdravja: pomen družbenokulturnih dimenzij in interdisciplinarnosti. Andragoška Spoznanja, 27(2), 3–13. https://doi.org/10.4312/as/10406