Ograjšek, S., Balažic, N., & Mithans, M. (2022). Učiteljevo pridobivanje znanja v kontekstu poučevanja nadarjenih učencev. Andragoška Spoznanja, 28(1), 117–132. https://doi.org/10.4312/as/10419