Profesionalizacija andragoškega kadra prek novega študijskega programa v Republiki Hrvaški. (2024). Andragoška Spoznanja, 30(1), 125-137. https://doi.org/10.4312/as/13156