Učijo se, torej so: Prispevek Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje k procesu profesionalizacije izobraževanja starejših. (2024). Andragoška Spoznanja, 30(1), 139-149. https://doi.org/10.4312/as/13499