Uvajanje in razvoj Andragogike na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in v Sloveniji. (2024). AndragoŇ°ka Spoznanja, 30(1), 19-37. https://doi.org/10.4312/as/13503