Nove paradigme vseživljenjskega izobraževanja. (2007). Andragoška Spoznanja, 13(4), 10-27. https://doi.org/10.4312/as.13.4.10-27