Mijoč, N. (2007). Projektna metoda v izobraževanju. Andragoška Spoznanja, 13(3), 19–25. https://doi.org/10.4312/as.13.3.19-25