Delavnica za moške in ženske ali s tresorjem do poslovne prosvetljenosti. (1995). Andragoška Spoznanja, 1(1-2), 65. https://doi.org/10.4312/as.1.1-2.65