Mirčeva, J., & Radovan, M. (2015). Dejavniki vključenosti aktivne populacije v programe formalnega in neformalnega izobraževanja. Andragoška Spoznanja, 20(4), 13–22. https://doi.org/10.4312/as.20.4.13-22