Vpliv izobrazbe in spretnosti starejših na individualno in družbeno blaginjo. (2015). Andragoška Spoznanja, 21(2), 9-27. https://doi.org/10.4312/as.21.2.9-27