Mijoč, N., & Mistral, L. (2006). Dogovor o v samoizobraževanju - Dogovor o samoizobraževanju, osebni učni načrt, učni dogovor ali učna pogodba?. Andragoška Spoznanja, 12(1), 38–48. https://doi.org/10.4312/as.12.1.38-48