lzobraževanje žensk in težave, s katerimi se srečujejo. (1995). Andragoška Spoznanja, 1(3-4), 15-18. https://doi.org/10.4312/as.1.3-4.15-18