Condorcetov prispevek k razmišljanju o vlogi učenja v človekovem in družbenem življenju. (1995). Andragoška Spoznanja, 1(3-4), 33-38. https://doi.org/10.4312/as.1.3-4.33-38