Projekt EDUKA – vzgajati k različnosti. (2015). Andragoška Spoznanja, 21(3), 85-92. https://doi.org/10.4312/as.21.3.85-92