Allen Tough – raziskovalec učenja in spreminjanja odraslih ter vizionar. (2015). Andragoška Spoznanja, 21(3), 99-105. https://doi.org/10.4312/as.21.3.99-105