Model skupnosti prakse in situacijsko učenje. (2012). Andragoška Spoznanja, 18(3), 10-24. https://doi.org/10.4312/as.18.3.10-24