Jelenc Krašovec, S., & Kump, S. (2006). Vloga izobraževanja starejših odraslih pri spodbujanju njihove družbene vključenosti. Andragoška Spoznanja, 13(4), 18–30. https://doi.org/10.4312/as.13.4.18-30