Izobraževalni program »UŽU Izzivi podeželja« v luči socialnega kapitala. (2012). Andragoška Spoznanja, 18(3), 73-86. https://doi.org/10.4312/as.18.3.73-86