Ličen, N., Tomšič, M., & Planinc, N. (2012). Ohranjanje kulturne dediščine na presečišču med andragogiko in kulturno antropologijo - Študija primera: društvo Anbot. Andragoška Spoznanja, 18(4), 74–87. https://doi.org/10.4312/as.18.4.74-87