Kump, S., Jelenc Krašovec, S., & Radovan, M. (2013). Uporaba osebnega izobraževalnega načrta v formalnem izobraževanju odraslih – rezultati evalvacijske študije. Andragoška Spoznanja, 19(1), 28–44. https://doi.org/10.4312/as.19.1.28-44