Mikulec, B. (2015). Potrjevanje neformalnega izobraževanja in priložnostnega učenja z evropske perspektive – povezovanje postopkov potrjevanja z nacionalnim ogrodjem kvalifikacij. Andragoška Spoznanja, 21(4), 7–19. https://doi.org/10.4312/as.21.4.7-19