Razvoj neformalnega izobraževanja odraslih skozi zgodovino Zasavske ljudske univerze. (2015). Andragoška Spoznanja, 21(4), 21-35. https://doi.org/10.4312/as.21.4.21-35