Kritični pogled na upravljanje kulturne različnosti v delovnih okoljih v Sloveniji. (2015). Andragoška Spoznanja, 21(4), 69-82. https://doi.org/10.4312/as.21.4.69-82