Kako do dodatnih znanj, ko diplome ne zagotavljajo (več) ustrezne zaposlitve?. (2011). Andragoška Spoznanja, 17(1), 12-23. https://doi.org/10.4312/as.17.1.12-23