Okoljska etika in izobraževanje za trajnostni razvoj. (2011). Andragoška Spoznanja, 17(3), 73-84. https://doi.org/10.4312/as.17.3.73-84