Šulak, T. (2005). Vseživljenjsko učenje v in vseživljenjsko v izobraževanje. Sodobna pedagogika 2/2005 (tematska številka). Andragoška Spoznanja, 11(3), 88–89. https://doi.org/10.4312/as.11.3.88-89