Na poti do spodbudnega v študijskega okolja. 0 ločenosti in prežemanju akademske in bivalne sfere v univerzitetnih središčih. (2005). Andragoška Spoznanja, 11(4), 31-46. https://doi.org/10.4312/as.11.4.31-46