Jelenc, Z. (2004). Več pozornosti našemu strokovnemu izrazju. Pravilna raba izrazoslovja krepi stroko. Andragoška Spoznanja, 10(4), 40–49. https://doi.org/10.4312/as.10.4.40-49