Več pozornosti našemu strokovnemu izrazju. Pravilna raba izrazoslovja krepi stroko. (2004). Andragoška Spoznanja, 10(4), 40-49. https://doi.org/10.4312/as.10.4.40-49