Kump, S. (2004). Radikalno izobraževanje odraslih. Integralni del procesa družbenih sprememb. Andragoška Spoznanja, 10(1), 8–24. https://doi.org/10.4312/as.10.1.8-24