Od e-izobraževanja k m-izobraževanju. (2003). Andragoška Spoznanja, 9(1), 3-4. https://doi.org/10.4312/as.9.1.3-4