Klemenčič, S. (2011). Andragoško spopolnjevanje v prepletu različnih vlog izobraževalcev odraslih. Andragoška Spoznanja, 17(4), 5–10. https://doi.org/10.4312/as.17.4.5-10