Andragoško spopolnjevanje v prepletu različnih vlog izobraževalcev odraslih. (2011). Andragoška Spoznanja, 17(4), 5-10. https://doi.org/10.4312/as.17.4.5-10