Možina, T. (2011). Andragoško spopolnjevanje in strokovni razvoj izobraževalcev odraslih. Andragoška Spoznanja, 17(4), 23–43. https://doi.org/10.4312/as.17.4.23-43