Bregar, L. (2011). Trendi v e-izobraževanju ter dejavniki uspešnega in učinkovitega vpeljevanja v izobraževanje odraslih v Sloveniji . Andragoška Spoznanja, 17(4), 44–59. https://doi.org/10.4312/as.17.4.44-59