Šulak, T. (2003). Psihologija odrasle dobi i starenja (Schai, K. W. in Willis, L.S.), Naklada Slap, Jastrebarsko, 2001. Andragoška Spoznanja, 9(2), 75–76. https://doi.org/10.4312/as.9.2.75-76