Psihologija odrasle dobi i starenja (Schai, K. W. in Willis, L.S.), Naklada Slap, Jastrebarsko, 2001. (2003). AndragoŇ°ka Spoznanja, 9(2), 75-76. https://doi.org/10.4312/as.9.2.75-76